Friday, July 11, 2014

Misteri Ratu Boko & persamaan Ratu Balqis menurut Alquran..From Bani Jawi
  

 Sebuah plat emas yg berisi ” Alla ta’luu ‘alaiyya, wa’tuunni muslimiin ” ( Jangan menyombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan berserah diri ). dijumpai di kolam Ratu Boko yang dikenali antara sebuah tempat pemerintahan Puteri Balqis,,

﴾ An Naml:30 ﴿
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.﴾ An Naml:31 ﴿
“Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.

Antara salah sebuah tempat di Istana Ratu Boko,, Ratu Boko kemungkinan besar adalah Puteri Balqis.. menurut kepada ayat Quran;Jika kita lihat dari sisa peninggalan singgahsana Istana ini... terdapat connection yang tepat matahari masuk kedalam sebuah sudut .... kemungkinan besar inilah yang dimaksudkan dlm Quran " dia & kaumnya menyembah matahari "...

﴾ An Naml:23 ﴿
Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

﴾ An Naml:24 ﴿
Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,Sejarah menulis kewujudan Ratu Balqis disekitar Yaman,, namun adakah penulis sejarah itu merujuk kepada kitab Al-Quran? tidak bukan melainkan sejarah-sejarah ini banyak dicatat oleh si penjajah  sendiri.

Jadi.. bukankah seperti kata-kata nabi saw sendiri yang menyatakan bahawa, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika mengambil Al-Quran & As Sunnah ??

﴾ Al Anfaal:29 ﴿
Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan (pembeda mana yg haq dan mana yg bathil). Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.