Friday, December 19, 2014

Rahsia Melayu dalam Kitab Al-Kamil fi At- Tarikh. 

Adapun Bangsa Melayu berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim as yang bernama Siti Qanturah.Dari pernikahan ini dikurniakan 6 anak - Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dari keturunan inilah berkembang-biak Bani Jawi - Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu ; Wi =Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang menyakini adanya satuTuhan
Ibnu Athir al-Jazari
Kitab al-Kamil fi at-Tarikh

Kebanyakan mereka berhijrah dan menetap di sebelah negeri di “atas angin” (al-Jawwu) iaitunegeri Asia Timur dan membentuk beberapa kerajaan yang besar seperti Kerajaan MelayuChampa dan Langkasuka. Apabila berlaku peperangan demi perperangan, ramai yang tinggal dikawasan tersebut berhijrah ke gugusan pulau-pulau di nusantara dan membentuk pulabeberapa kerajaan dan negeri. Mengikut istilah Bahasa Sanskrit bahawa penghijrahan daritanah besar ke kepulauan nusantara di sebut sebagai MELAYU
Ibnu Athir al-Jazari
Kitab al-Kamil fi at-Tarikh

•Kajian DNA oleh penyelidik UKM terhadap 86 lelaki Melayu telah membuktikan bahawa 27% variant Mediterranean terdapat dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah bermaksud bangsa Bani Israel

•Kajian DNA oleh penyelidik USM 2008 membuktikan bahawa Minangkabau (satu dari rumpunMelayu Pagar Ruyung) dan Kelantan (satu dari rumpun Melayu Fathani) adalah bakaMelayu asli

•Kajian akeologi UKM selama 38 tahun (1972-2010) membuktikan bahawa rumpun Melayuadalah penduduk asal Malaysia sejak 40,000 tahun

•Sejarah keturunan Raja-raja Bugis yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Hadadmengesahkan bahawa nasab keturunan rumpun Melayu Bugis adalah hasil perkahwinanNabi Sulaiman as dengan Ratu Balqis (Puteri Saba’)

Ketahui olehmu bahawa Ilmu Tarikh itu daripada sebesar-besar segala kadarnya. Dan terlebihcemerlang dalam segala kelam, tercengang itu qamarnya. Ia memberi faedah akan yangmempunyainya akan cerdik dan tajam penilikkannya. Adapun ahli tanah Melayu kita, makatiadalah mereka itu memperduli dengan sya’an tawarikh. Hingga jahilah mereka itu akan ahwalsegala masa yang telah lalu atas negeri mereka daripada beberapa masa yang hampir. Bahkantiada mengetahui mereka itu akan nama-nama nenek moyang mereka itu
Syeikh Ahmad al-FathaniKitab Hadiqatul Azhar


Beratus-ratus tahun bangsa Melayu seMalaya ini bermazhab (feqah) dengan al-Imam asy-Syafi`i ijma`an, usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari dan tasawwuf atas perjalananal-Imam al-Ghazali. Sekarang sudah timbul mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar darimazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan fahamawam yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati. Siapa yangdatang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki tertentutujuannya untuk memecahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu makabunuhlah akan dia.
Syeikh Abdullah FahimSedutan Wasiat Buat Melayu

•Golongan Mujasimmah yang memberi sifat-sifat makhluk kepada Allah swt. Contoh:- Allahbersila, Allah samseng, Allah mencarut, Allah tertakluk pada masa dll

•Golongan Tauhid 3 Serangkai yang menolak Tauhid Sifat 20 atas hujah bidaah. SubjekPendidikan Islam / Tasawur Islam di bawah KBSM (1989) turut berpegang kepada tauhidUluhiyyah-Rubbubiyyah-Asma wa Sifat
•Golongan agamawan yang tidak memuliakan Rasullullah saw dan menisbahkan bagindasebagai manusia biasa. Contoh:- Nabi SAW orang kampung, Nabi SAW budak kelantan,maulid warisan kristian dll

•Golongan yang tidak memuliakan nasab keturunan Rasullullah saw (ahlul bait). Contoh:-baka syed sebagai pemecah belah umat, golongan habib adalah syiah yang sesat,tawaf kubur dll

•Golongan yang menghukum sesat, jahiliyyah dan bidaah beberapa amalan yang telahpernah dipraktikkan para sahabat dan alim-ulama. Contoh:- tareqat, salawat, maulid,talqin, tahlil dll

•Golongan yang menolak taqlid 4 mazhab (fiqhul sunnah). Umat Islam dianjurkan untukmenggunakan akal fikiran untuk menafsir al-quran dan hadis secara terus ataumencari dalil yang lebih kuat untuk menentukan sesuatu hukum yang sesuaimengikut keperluan masa, tempat dan keadaan.

•Alim ulama’ dan ahlus suffah hendaklah diletakkan pemerintah sesuai pada tempatnya.Beberapa contoh semasa:-
q13 Mei 1969 - PAS masuk BN kerana Dato’ Asri bin Muda akur dengan jumhurguru-guru pondok Kelantan
q31 Ogos 1957 - Ditentukan oleh Syeikh Abdullah bin Fahim melalui ilmu firasatdan ilmu falak
qTasauf sufiah adalah roh kepada perjuangan Islam - Dr Burhanuddin al-Helmy
q
•Matlamat politik ialah menegakkan agama. Kaedah-kaedah berpolitik mestilahbersandarkan prinsip-prinsip syarak. Tidaklah boleh kerana hendak menang dalampolitik, maka kita menjadi taksub dan hilang pegangan agama dalam keghairahanmeraih sokongan.

•Agama itu tiang agama, kuasa itu penjaganya. Agama yang dimaksudkan ialah Islam yang bersendikan mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam bidang tauhid, feqahdan tasauf. Bukan agama Islam dari lain-lain fahaman dan aliran

•Ketuanan Melayu
Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara sertamuafakat ia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, makawajarlah ia menjadi KHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, KerajaanPemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untukmemastikan orang melayu semakin ramai yang menjadi fakeh

•Kesatuan al-Malayuwiyah
Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkanSAKA ini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisandan doa. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah danpentadbiran untuk memastikan orang melayu sentiasa bermuafakat agarmudah dibangunkan bakat mereka


•Ketuanan Melayu
Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara serta muafakatia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka wajarlah ia menjadiKHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencariikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu semakin ramai yangmenjadi fakeh

•Kesatuan al-Malayuwiyah
Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkan SAKAini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisan dan doa.Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiranuntuk memastikan o

Tuesday, November 25, 2014

Misteri disebalik 3 wilayah pertemuan laut di sebelahTimur

Ini adalah wilayah sebuah tempat yang terletak diantara pertemuan 3 buah wilayah laut disebelah timur. 
Jika dilihat dari sudut geografinya, wilayah yang terletak diantara pertemuan 3 buah laut itu adalah Semenanjung Tanah Melayu  dan Palembang di Indonesia.

Jika kita kaji, kedua-dua lokasi ini pernah terbentuknya sebuah kerajaan Beraja

Empayar pentadbiran dibawah Srivijaya


Di antara yang disebut oleh Michael Nostradamus (1503-1566) seorang rakyat Perancis berketurunan Yahudi, tokoh peramal dari Barat yang terkenal, yang dikatakan banyak ramalannya yang tepat. Menurut ramalan beliau yang ditulis semula oleh V. J. Hewitt dan Peter Lorie dalam buku The End of the Millennium, Prophecies : 1992 to 2001, beliau meramalkan pada tahun 2000, disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin Islam yang bakal merubah dunia.

Menurut beliau:
1. Akan muncul A New World Religion.
2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East.
3. Dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut.
4. Kemunculannya menggemparkan Timur dan Barat.
5. Ketika muncul, dia memakai serban biru (The Blue Turban).
6. Dia merayakan hari Khamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.


Ramalan beliau bersandarkan kepada Hadis Nabi saw yang menyebut mengenai kemunculan  seorang pemuda yang bakal memimpin dunia yang dikenali sebagai Al- Mahdi.

Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini (Islam) pada awal setiap seratus tahun seorang mujaddid yang bakal membaharu (menghidupkan) urusan agamanya." (Riwayat Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi, Al Iraqi, Ibnu Hajar Al Asqalani) Imam As Sayuti berkata: Para penghafal hadis sepakat mengatakan hadis ini sahih) Kita kini berada di awal kurun Hijrah ke-15, iaitu 1420 Hijrah.

Mengikut tafsiran ulama, yang dikatakan awal kurun itu ialah 1/4 yang pertama. Ertinya kita kini berada di awal kurun. Sebagaimana janji Allah melalui lidah Rasulullah SAW ini, pastilah akan lahir seorang pemimpin yang akan menghidupkan syiar serta perjuangan Islam di zaman ini. Berbetulan pula kini kita melangkah ke alaf ke-3 Masehi dan berada di awal tahun 2000. Dalam sebuah hadis yang lain, bersabda

Rasulullah SAW: "Telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan (Khulafa'-ur-Rasyidin) yang berjalan seperti zaman kenabian. Maka berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit (zaman fitnah). Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman (zaman pemerintahan diktator) dan kemudian berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki. Kemudian berlakulah pula zaman kekhalifahan (zaman Al Mahdi dan Isa a.s) yang berjalan di atas cara hidup zaman kenabian. Kemudian baginda diam." (Riwayat Ahmad)

Secara umum apabila kita meneliti sejarah, zaman kenabian, zaman Khulafa'-ur-Rasyidin, zaman fitnah (pemerintah telah rosak sedang rakyat masih baik), zaman diktator (penjajahan Yahudi dan Nasrani) dan kini adalah giliran zaman seperti zaman kenabian itu berulang semula. Inilah yang dimaksudkan sebagai A New World Religion oleh Nostradamus.

2. Dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan panggilan The Man from The East.

Daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW sambil memegang tangan Sayidina Ali; baginda berkata: "Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu menyakini demikian itu hendaklah bersama Pemuda Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan dialah pemegang panji-panji Al Mahdi." (Hadis riwayat At Tabrani)

Kemunculan dari pertemuan 3 buah laut. Dipercayai antara Palembang dan Semenanjung tanah Melayu.

Menurut hasil kajian yang saya lakukan, pandangan saya lebih tertumpu kepada Semenanjung tanah Melayu kerana disitu terdapat beberapa persamaan karekter Pemuda Bani Tamim dengan Melayu serta hubungkaitnya dengan  susur galur dari Bani Israel.

Bukti?


Imam Mahdi berpakaian seperti Bani Israel (yakni sama dengan pakaian Nabi Isa as). Apa yang saya maksudkan dengan pakaian Bani Israel ialah pakaian orang Patan dan Pashtun. 


Orang Patan dan Pashtun adalah dari keturunan Bani Israel (dari puak Nabi Yusuf a.s.). Selain kurta, Nabi Muhammad s.a.w. juga pernah bersabda bahawa Nabi Isa a.s. pakai serban yg mempunyai 2 ekor (mafhum). Jadi 2 ekor di belakang serban adalah pakaian rasmi bagi Bani Israel.Mengikut kitab Yahudi tua (Book of Mormon), sebahagian daripada Melayu Semenanjung (termasuk Selatan Thai) juga adalah dari keturunan Bani Israel , iaitu dari kumpulan Lehi (iaitu terus dari Manasseh , iaitu anak kepada Nabi Yusuf a.s. . Nabi Yusuf ada 2 orang anak sahaja, iaitu Manasseh dan Ephraim).

Wednesday, September 17, 2014

Susur galur Dzulkarnain serta hubungannya dengan Melayu.
 Inilah Susur Galur Bitjitram Syah (Sang Sapurba), keturunan Iskandar Zulqarnain yang turun dari Bukit Siguntang Mahameru (Palembang)…
“… asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulqarnain, nisab kami daripada Raja Nusirwan, Raja Masyrik dan Maghrib dan pancar kami daripada Sulaiman ‘alaihis salam… ” (Sejarah Melayu (SM), karangan Abdullah ibn Abdulkadir Munsyi, bait 2.2).

Bitjitram Syah (Sang Sapurba), diceritakan menikah dengan Wan Sendari anak Demang Lebar Daun, Penguasa Palembang (anak cucu Raja Sulan, keturunan Raja Nusirwan ‘Adil bin Kibad Syahriar), kelak keturunannya menjadi cikal bakal raja-raja di Negeri Melayu.

Bitjitram Syah (Sang Sapurba), di dalam sejarah dikenali sebagai Raja Sriwijaya abad ke-13, yang bernama Sri Tri Buwana, yang mendirikan Kerajaan Keritang (Indragiri) dan Kerajaan Kandis di Kuantan. Salah seorang putera Sang Sapurba, bernama Sang Nila Utama, membangun Kerajaan Tumasik, yang saat ini dikenal dengan nama Singapura.

Silsilah Bangsa Melayu

Ibn Abd Al Rabbih di dalam karyanya Al Iqd al Farid, yang dikutip oleh Azyumardi Azra dalam bukunya “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII” menyebutkan adanya korespodensi antara raja Sriwijaya (Sri Indravarman) dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada sekitar tahun 100 H (abad ke-8M) (Kunjungi : Sriwijaya Pintu Masuk Islam Ke Nusantara), Raja Sriwijaya berkirim surat yang isi surat tersebut adalah sebagai berikut :

”Dari Raja di Raja (Malik al Amlak) yang adalah keturunan seribu raja; yang isterinya juga cucu seribu raja; yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil; kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya”

(?) Benarkah raja Sriwijaya, adalah keturunan seribu raja ?
(?) Benarkah raja Sriwijaya, adalah keturunan Iskandar Zulqarnain dan Nabi Sulaiman?
(?) Siapa yang dimaksud dengan Raja Nusirwan ‘Adil, Raja Masyrik (Timur) dan Maghrib (Barat), seperti terdapat dalam Sejarah Melayu?
Berpedoman kepada Sejarah Melayu, sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperoleh informasi Salasilah Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba bertemu pada Raja Nusirwan ‘Adil.
Di kalangan ahli sejarah, memperkirakan Raja Nusirwan ‘Adil indentik dengan King Anushirvan “The Just” of Persia (memerintah pada tahun 531-578 M, di Kerajaan Persia Dinasti Sassanid), beliau adalah putera Kavadh I of Persia atau dalam sejarah melayu disebut Raja Kibad Syahriar.
Melalui penyelusuran Genealogy, diperoleh Silsilah King Anushirvan (Khosrow I of Persia), dengan perincian sebagai berikut :
1. Susur Galur dari Cyrus II “The Great” of Persia (Zulqarnain)

Maharaja Nusirwan ‘Adil (Anushirvan/King Khosrow I “The Just” of Persia) bin Maharaja Kibad Syahriar (Kavadh I of Persia) bin Firuz II of Persia bin Yazdagird II of Persia bin Bahram V of Persia bin Yazdagird I of Persia bin Shapur III of Persia bin Shapur II “The Great” of Persia bin Ifra Hormuz binti Vasudeva of Kabul bin Vasudeva IV of Kandahar bin Vasudeva III of Kushans bin Vasudeva II of Kushans bin Kaniska III of Kushans bin Vasudeva I of Kushans bin Huvishka I of Kushans bin Kaniska of Kushanastan bin Wema Kadphises II of Kunhanas bin Princess of Bactria binti Calliope of Bactria binti Hippostratus of Bactria bin Strato I of Bactria bin Agathokleia of Bactriai binti Agathokles I of Bactriai bin Pantaleon of Bactria bin Sundari Maurya of Magadha (menikah dengan Demetrios I of Bactriai*), keturunan Raja Iskandar (Alexander III “The Great” of Macedonia)) binti Princess of Avanti (menikah dengan Brihadratna Maurya of Magadha**), keturunan King Ashoka) binti Abhisara IV of Avanti bin Abhisara III of Pancanada bin Abhisara II of Taxila bin Abhisara I of Taxila bin Rodogune Achaemenid of Persia binti Artaxerxes II of Persia bin Darius II of Persia bin Artaxerxes I of Persia bin Xerxes I “The Great” of Persia bin Atossa of Persia (menikah dengan Darius I of Pesia***), keturunan Bani Israil) binti Cyrus II “The Great” of Persia
Sumber : Khosrow I `the Just’ (Anushirvan) (Shah) of PERSIA dan Menemukan Zul-Qarnain, dalam Sejarah

2. Susur Galur dari Alexander III of Macedonia (Raja Iskandar Zulqarnain)
*) Demetrios I of Bactriai bin Berenike of Bactria binti Princess of Syria binti Laodice I of Syria bin Aesopia the Perdiccid of Macedonia binti Alexander III ”The Great” of Macedonia
3. Susur Galur dari King Ashoka
**) Brihadratna Maurya of Magadha bin Dasaratha of Magadha bin Kunala of Taxila bin King Ashoka (Asoka) Vardhana
4. Susur Galur dari Nabi Sulaiman

***) Darius I of Persia bin Meshar binti Salathial bin Tamar binti Johanan bin Josias bin Amon bin Manasses bin Ezechias bin Achaz bin Joatham bin Uzziah bin Amaziah bin Joash bin Ozias bin Jehoram bin Jehoshapat bin Asa bin Abia bin Roboam bin Nabi Sulaiman
Apa yang diakui raja Sriwijaya (Sri Indravarman), sebagai keturunan seribu raja, ternyata bukanlah isapan jempol melainkan sebuah fakta, melalui Susur Galur leluhurnya, Maharaja Nusirwan ‘Adil, telah membuktikannya.

Dan melalui penyelusuran Genealogy juga, kita dapat saksikan bahwa Raja Iskandar Zulqarnain (Alexander III of Macedonia), Zulqarnain (Cyrus II of Persia) dan Nabi Sulaiman sebagai Leluhur Bangsa Melayu, adalah sebuah kenyataan dan bukan sekadar angan-angan.

Piramid serta kewujudan Atlantis.. Piramid di Giza dikatakan dibina lebih 4000 tahun yang lalu, tetapi di dalamnya ada lukisan-lukisan kenderaan zaman moden seperti helikopter, kapal selam, hovercraft dan kereta kebal. Ada yang mengatakannya sebagai secara kebetulan. Tetapi bagaimana secara kebetulan boleh berada dalam kelompok yang sama, yang mana beberapa tulisan / lukisan itu berupa seperti kenderaan-kenderaan zaman moden?

Antara teori yang dapat dinyatakan di sini ialah, kemungkinan tulisan-tulisan simbol berupa kenderaan-kenderaan zaman moden itu adalah lakaran kembali gambar kenderaan-kenderaan yang pernah wujud sebelum itu lagi. Mungkin diceritakan dan digambarkan semula oleh nenek moyang mereka kenderaan-kenderaan yang pernah wujud sebelum banjir terbesar dunia zaman Nabi Nuh a.s ataupun sebelum bala-bencana lain yang berlaku yang Allah timpakan ke atas umat dulu kala kerana derhaka kepadaNya.
Lukisan kenderaan moden dalam piramid bersama tulisan Hieroglyph

Ataupun mungkin piramid-piramid itu memang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman a.s kepada para jin untuk membinanya. Dan para jin sudah tentu ada yang tahu banyak berita-berita langit, kerana sebelum Nabi Muhammad S.a.w lahir, para jin masih boleh terbang ke langit untuk mencuri dengar berita-berita dari para malaikat. Tajuk sambungan seterusnya akan mengupas lebih dalam berkenaan hal ini insyaAllah.
- Piramid-piramid itu sendiri boleh dikatakan adalah sebuah loji menjana-kuasa elektrik gergasi. Sarung luar Piramid Besar telah diliputi dengan batu kapur putih tufa, ianya padat sehinggakan pisau cukur tidak boleh muat antara blok. Batu kapur putih tufa itu tidak mengandungi magnesium dan mempunyai ciri-ciri penebat yang tinggi. Ciri-ciri penebat ini menghalang elektrik di dalam piramid itu daripada dikeluarkan tanpa kawalan.

Blok-blok batu yang digunakan di dalam piramid itu diperbuat daripada satu lagi bentuk batu kapur yang mengandungi kristal yang merupakan konduktor elektrik yang sangat tinggi dan sejumlah kecil logam, yang membolehkan penghantaran kuasa maksimum.

Paksi di dalam piramid itu telah dipenuhi dengan granit. Granit, sebagai satu konduktor, adalah bahan yang sedikit radioaktif dan membenarkan pengionan udara di dalam paksi.
Apabila kita melihat ke dalam kabel elektrik terlindung, kita lihat bahawa bahan-bahan konduktif dan penebat yang digunakan adalah cara yang sama seperti dalam piramid.

- Ada lukisan seperti mentol lampu yang besar dalam piramid Mesir itu. Adalah dipercayai pencahayaan di dalam piramid ketika itu adalah dengan menggunakan mentol lampu tanpa wayar. Konsepnya sama seperti yang pernah ditunjukkan oleh Nicola Tesla dalam World's Fair di Chicago tahun 1893.
Banyak kaedah matematikal yang berkaitan piramid di Mesir adalah sangat canggih dan menakjubkan. Sebagai satu contoh, ketinggian Piramid Besar di Mesir (Giza) adalah 149.4 meter, manakala jarak di antara Bumi dan matahari adalah 149. 4 juta kilometer tepat. Dan macam-macam lagi.
- Suhu di dalam bilik Piramid besar sepanjang tahun tidak melebihi 22 darjah Celsius. Bayangkan, berada di tengah-tengah padang pasir yang panas terik, di dalam batuan besar, tetapi dapat mencapai suhu serendah itu.

- Chris Dunn, seorang jurutera pengilangan mengatakan bahawa wajah patung Luxor adalah simetri antara bahagian kiri dan kanan. Ianya bukan hasil kerja tangan dengan menggunakan tukul dan pahat, kerana pembuatannya begitu tepat. Bagaimana sebuah patung yang sangat besar boleh diukir dengan simetri kiri dan kanan pada zaman yang dikatakan kuno?

- Telah ditemui piramid-piramid besar di Mesir, Peru, Mexico, China. Dimana Piramid Besar di Giza terletak di tengah-tengah antara kesemua piramid ini.
- Dan di setiap piramid itu ada terpapar tulisan-tulisan Hieroglyph di dalamnya. Seolah-olah ianya adalah signal kepada sesuatu dan bukannya tiada tujuan.

- Easter Island, Peru, Mexico, Mesir dan China walaupun terpisah jauh tetapi binaan-binaan kuno yang ditemui di sana ada beberapa persamaan yang ketara, seperti terdapat mumia di dalamnya, tulisan-tulisan Hieroglyph, teknik binaan tahan gempa bumi, kaedah astrologikal dan astronomikal yang digunakan dan terdapat binaan piramid (selain dari Easter Island).
Perhatikanlah gambar-gambar teknik binaan yang sama di setiap tempat itu. Tidak mustahil ia semua dibina oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang sama

                                 

Asal usul Minangkabau dan kaitan Dzulkarnain..
 Minangkabau berasal dari kata Menon Cobos. Menon Cobos artinya adalah tanah mulia atau tanah murni. Dianggap sebagai tanah murni atau tanah mulia karena daerah ini juga dianggap sebagai tempat asal para leluhur orang-orang Melayu.

Tertulis dalam 'Tambo'. Nenek moyang Minangkabau adalah Sultan Maharajo Dirajo. Belayar dgn pengikutnya yang pandai seni mempertahan diri sepanjang Pulau Lakadeva, Serindit dan Ceylon dan berlabuh di Gunong Merapi.


Sultan Maharajo Dirajo adalah anak kepada Iskandar Zulkarnain yang berkahwin dengan puteri Ruhum (Rome Timur). Dari perkahwinan ini dia dapat 3 anak bernama Sultan Maharajo Alif, Sultan Maharajo Depang dan Sultan Maharajo Dirajo.

Sebelum mangkat Iskandar Zulkarnain dia telah melantik Sultan Maharajo Alif memerintah Rome, Sulatan Maharajo Dipang memerintah China dan Sultan Maharajo Dirajo memerintah Negeri Khatulistiwa yang mana sekarang adalah Sumatera.

Misteri pembinaan Piramid Giza


 lateau Giza merupakan salah satu piramid yang direka khas dengan dipenuhi sistem saluran air bawah tanah. Pembinaan pyramid ini menggunakan lapisan batuan khas yang bertujuan sebagai alat perantara tenaga elektrik ke bahagian atas semasa proses pemindahan air bawah tanah ke permukaan, proses ini dikenali sebagai “AKUIFER”. Arus deras Sungai Nil yang melalui akuifer tersebut menghasilkan tenaga elektrik. Teknik ini dikenali sebagai fisio-elektrik.

Ruangan bawah tanah piramid berfungsi sebagai konduktor granit yang dibina di dalam batuan dan dicas menggunakan teknik fisio-elektrik. Arus elektrik ini kemudianya dialirkan secara langsung ke bahagian atas bilik bawah tanah yang dilitupi granit. Granit merupakan pengalir elektrik yang sangat baik.
Medan elektromagnet yang dibentuk di bahagian bawah piramid disalurkan ke lapisan atas piramid dalam bentuk berpusat. Di puncak piramid, terdapat tetopi emas yang merupakan pengalir elektrik yang sangat baik. Bahagian ini sudah tidak wujud lagi pada masa sekarang. Ini bermakna bahagian atas piramid telah kehilangan struktur geometrinya yang sempurna. Tetopi emas ini membantu pengaliran ion-ion negatif ke ionosfera. Melalui cara ini, maka arus elektrik pun terhasil.


Ukiran relif jelas menunjukkan bahawa masyarakat Mesir menggunakan lampu suluh bermentol yang dijana dengan satu sumber elektrik tanpa wayar. Mentol-mentol ini mengingatkan kita kepada penerangan Nicola Tesla untuk menunjukkan bahawa arus elektrik yang diciptanya adalah selamat.
Ukiran relif ini menunjukkan antena tanpa wayar. Masyarakat Mesir purba telah menggunakan antena dan tenaga tanpa kabel untuk komunikasi tanpa wayar.


Ukiran di bahagian kiri menunjukkan sebuah pemancar, dan sebuah penerima di sebelah kanan. Bukti ini menunjukkan bahawa masyarakat Mesir telah menggunakan tenaga tanpa wayar secara percuma untuk tujuan komunikasi.

Ukiran relif ini menunjukkan satu kemudahan yang dapat menghasilkan tenunan. Benang yang digunakan oleh masyarakat Mesir untuk membuat fabrik pada masa tersebut adalah sehalus pakaian yang dihasilkan oleh mesin pembuatan masa kini. Tenaga elektrik juga digunakan dalam kilang tenunan mereka.
Terdapat banyak objek emas tinggalan Mesir kuno sebenarnya disaluti emas dengan teknik yang sangat halus. Saduran emas yang sesempurna itu, memerlukan penggunaan elektrik.

Ukuran elektromagnetik keseluruhan yang dibuat di sekitar Piramid Agung Giza adalah sama dengan sukatan yang dibuat semasa berlakunya ribut guruh dengan petir. Terdapat medan elektromagnet yang kuat di sekitar Piramid Agung Giza. Ini dapat diperhatikan melalui satu eksperimen mudah. Apabila seseorang berdiri di atas piramid dengan memegang botol yang dibaluti kain lembap, cetusan api terpercik keluar dari botol, seolah-olah dia berada di atas satu gelendong bervoltan tinggi.

Piramid selalu digambarkan sebagai makam para firaun. Namun pada hakikatnya, tiada inskripsi sedemikian yang tercatat pada koridor Piramid Giza. Ini membuktikan bahawa piramid merupakan sebuah bangunan yang berfungsi, bukannya makam.

Sebuah peti batu kosong yang besar telah ditemui di bahagian paksi pusat piramid, kawasan yang dinamakan sebagai Dewan Raja oleh ahli arkeologi. Mereka mendakwa bahawa peti ini dahulunya menempatkan keranda firaun, tetapi kini kosong kerana telah dicuri. Namun penelitian ke atas dimensi peti batu dan lokasinya mendedahkan hal yang lebih menarik. Di situlah struktur konduktif piramid yang hilang, dan keseluruhan rekabentuknya menyokong hal berkenaan. Jika satu bahan superkonduktif dipasang di sini, piramid mampu mengeluarkan elektrik yang cukup untuk seluruh Mesir. Superkonduktor ini dipercayai merupakan Tabut Perjanjian, yang diketahui telah berada di Mesir pada zaman purba, dan dimensinya amat bersesuaian dengan saiz peti batu kosong tersebut.


Nabi Musa (as) pernah diterima oleh Firaun dan berdasarkan rekod sejarah, baginda diangkat sebagai pentadbir kerana nilai moral, kecerdasan dan keupayaannya yang tinggi. Salah satu fasa dalam latihan kepimpinan di Mesir purba adalah pengajaran semua rahsia Mesir dan ilmu tenaga. Sebagai tambahan kepada sifatnya yang lain, terdapat juga pelbagai rujukan tentang Tabut Perjanjian yang bertindak sebagai kapasitor, dan bahawa ia adalah sumber tenaga Mesir. Nabi Musa (as) dipercayai telah membawa Tabut Perjanjian bersamanya sewaktu meninggalkan Mesir. Menurut rekod sejarah, salah satu sebab Firaun mengejar Nabi Musa (as) sehingga ke saat-saat terakhir, dan berusaha untuk menangkap baginda pada harga berapa sekalipun, ialah Tabut Perjanjian kerana Firaun sangat maklum bahawa semua kegemilangan dan keagungan Mesir akan punah tanpa elektrik.

Rujukan sejarah juga menunjukkan bahawa tamadun Mesir mencapai kemuncaknya semasa pemerintahan Ramses II, yang hidup sezaman dengan Nabi Musa (as). Tetapi tamadun tersebut runtuh dalam tempoh kurang daripada 10 tahun selepas pentadbiran Ramses II, sehinggakan Giza terus diabaikan. Bandar Giza yang dahulunya merupakan pusat tamadun dunia kekal sepi sehinggalah dinasti lain menetap di situ.
Adakah masyarakat Mesir purba satu-satunya golongan yang mengguna pakai teknologi elektrik tanpa wayar?


Ukiran timbul yang ditinggalkan oleh masyarakat Maya dan Assyria juga menggambarkan teknik sama dengan apa yang digunakan dalam piramid.
Semua maklumat ini sekali lagi membuktikan bahawa tidak ada orang dan masyarakat primitif pada masa lalu, sebagaimana yang cuba dimainkan oleh golongan evolusionis. Dari segi ketamadunan, masyarakat yang lebih atau kurang maju telah hidup bersebelahan sepanjangmasa dalam sejarah. Sebuah masyarakat yang wujud beribu-ribu tahun yang lalu telah menikmati teknologi yang jauh lebih maju berbanding dengan mereka yang hidup dalam abad ke-20.

Tuesday, September 2, 2014

Misteri Punt di Mesir dan kaitannya dengan Angkor Wat. Angkor Wat yang dibina Suryavarman II pada 1113 AD di Siam-Kambujuddah ade kaitan dgn dinasti Firaun.Dikatakan senarai raja2 Egypt terdapat Raja 'Siamun' itu adalah King Solomon,di mana ianya penghormatan King Solomon yg memerintah kerajaan Israel-Siam dan Kambu-Juddah menerusi pakatan dgn kerajaan Egypt. Lalu dikahwinkan King Solomon @ 'Siamun' dengan Puteri Firaun.


Terdapat lokasi Bantay Srei di Kambu-juddah di mana isterinya yg berdarah raja bukan berketurunan Hebrew bersemayam di sana.Di bantay srei dlm kuil consort of Rama-Brahma terdapat panel yg menunjukkan imej wanita fesyen rambut 'corn-row' di mana Rama-Brahma merestui Isterinya org asing.
Queen HAtshepshut dikatakan beribukan wanita dari Punt.Imej yg sama muncul di Kompleks Prambanan yg dikatakan terletaknya 'Punt' tanah nenek moyang Firaun,dimana queen hatshepshut menghantar ekspedisi ke Punt dengan kapal yg dikayuh oleh ramai pendayung.Imej kapal ini juga tdapat di dlm panel Angkor wat, design pendayung dlm angkor wat mirip dgn pendayung kapal queen Hashepshut .

Gelaran raja Punt ialah 'perehu' dan orang Punt pandai membuat kapal dan perahu.Punt,iaitu tanah suci yang didakwa oleh para Firaun sebagai 'tempat asal-usul moyang' mereka.
Didinding Piramid dicatatankan asal usul punt dikatakan berada di sebelah timur.. Kita boleh lihat pada ukiran tersebut yang menunjukkan imej pokok kelapa...


Pada relief di Makam Min,seorang pegawai kepada Thutmose III ada merakamkan lawatan seorang pelayar dari Punt yang tiba ke pantai Mesir dengan kapalnya yang ganjil (yang dilukis oleh pelukis Mesir Purba ketika itu). Kajian dari pakar dan cendekiawan bersepakat mendakwa bahawa bentuk kapal pada ukiran di makam kuno itu lebih cenderung kepada kapal-kapal Melayu terutama di Sumatera.National Geographic bilangan 159 yang diterbitkan pada tahun 1981 ada mengulas tentang kapal Sumatera ini.
Min' dalam bahasa Mesir Purba bermaksud 'hari ini' tetapi 'meun' bermaksud 'esok' dalam loghat Melayu Rejang. Ada juga yang sama perkataan namun ertinya yang lain,seperti 'betula' dalam bahasa Mesir Purba bermaksud 'gadis' aatau 'dara' dalam bahasa Ibrani (Hebrew) namun Melayu Rejang mengenalnya sebagai 'keturunan'


Nama raja Punt itu pula adalah 'perehu' sebagaimana yang direkodkan oleh pakar bahasa dan Egyptologi dari relief itu.'Perehu' kemungkinan besar adalah gelaran,dan 'perehu' adalah tidak ragu lagi satu perkataan bahasa Melayu iaitu 'perahu' .Jadi makna penuh nama gelaran raja Punt ialah 'Raja Perahu' atau 'King of Ship/Boat'.

Dan menariknya,kata 'perehu' terdapat pada tajuk kepada salah satu tablet buluh (tulisan Rencong) yang diterjemah oleh Marsden iaitu 'Sejarah Perehu'.

Bukti- Kapal tertua didunia dijumpai di Nusantara...Friday, July 11, 2014

Misteri Ratu Boko & persamaan Ratu Balqis menurut Alquran..From Bani Jawi
  

 Sebuah plat emas yg berisi ” Alla ta’luu ‘alaiyya, wa’tuunni muslimiin ” ( Jangan menyombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan berserah diri ). dijumpai di kolam Ratu Boko yang dikenali antara sebuah tempat pemerintahan Puteri Balqis,,

﴾ An Naml:30 ﴿
Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.﴾ An Naml:31 ﴿
“Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.

Antara salah sebuah tempat di Istana Ratu Boko,, Ratu Boko kemungkinan besar adalah Puteri Balqis.. menurut kepada ayat Quran;Jika kita lihat dari sisa peninggalan singgahsana Istana ini... terdapat connection yang tepat matahari masuk kedalam sebuah sudut .... kemungkinan besar inilah yang dimaksudkan dlm Quran " dia & kaumnya menyembah matahari "...

﴾ An Naml:23 ﴿
Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

﴾ An Naml:24 ﴿
Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,Sejarah menulis kewujudan Ratu Balqis disekitar Yaman,, namun adakah penulis sejarah itu merujuk kepada kitab Al-Quran? tidak bukan melainkan sejarah-sejarah ini banyak dicatat oleh si penjajah  sendiri.

Jadi.. bukankah seperti kata-kata nabi saw sendiri yang menyatakan bahawa, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika mengambil Al-Quran & As Sunnah ??

﴾ Al Anfaal:29 ﴿
Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan (pembeda mana yg haq dan mana yg bathil). Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sunday, June 22, 2014

Daud, Sulaiman dialam Melayu. Misteri mengenai jejak Bani Israel terus menimbulkan tanda tanya... Apa yang menariknya.. misteri penemuan demi penemuan dan beberapa fakta yang mungkin tidak boleh diselindung lagi... Lihat pada kaitan posting sebelum ini..

 Sulaiman mewarisi Daud dimana Sulaiman adalah raja bagi Bani Israel... Sulaiman sehingga keatas dalam luhur jejak keturunan Ibrahim merupakan sebuah zuriat yang baik yang dipelihara..


 DAUD ADALAH SALAH SEORANG KETURUNAN NABI IBRAHIM AS.

 Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.


QS. Al-'An`am [6] : 84


 Jika Daud dikaitkan dengan besi, Sulaiman dikaitkan dengan Emas... Nah... kedua-dua persamaan ini mempunyai hubungkai dengan Tanah Melayu itu sendiri bukan ??

Mengapa?

Daud dan Besi

 Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya,

QS. Saba' [34] : 10

Penemuan Besi tertua dunia terletaknya di Lembah Bujang, Kedah,
Daud,penemuan besi tertua dunia & Misteri Borobudur ?? 

Sulaiman dan Emas


Nabi Sulaiman as mempunyai satu padang, sebahagian tanahnya terbuat daripada emas dan sebahagian lagi daripada perak. Jika tenteranya berbaris di padang itu, maka panjang barisan itu tidak kurang dari seratus parsakh. Sedangkan luas tempat tinggalnya adalah sebulan perjalanan.Kemudian golongan jin membuat untuknya sebuah permaidani daripada emas dan perak. Pada permaidani tersebut terdapat dua belas ribu mihrab, pada setiap mihrab terdapat kursi daripada emas dan perak, kemudian duduk di atas tiap-tiap kursi tersebut seorang yang alim dari ulamak Bani Israil.

Dalam Old Testament, ada diceritakan mengenai sebuah perkataan Mount Ophir (Gunung Ledang).

Ledang maksudnya menyinar terang dalam pancaran matahari, mungkin menggambarkan tentang pantulan cahaya emas hasil dari pancaran cahaya matahari terhadap emas...Jadi tidak hairanlah jika Kesultanan Melaka mempunyai nilai emas beratus-ratus tan kerana kedudukannya yang dekat dengan Gunung Ledang itu sendiri bukan?

 Mengapa Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas?? dan kenapa Tanah Melayu disebut sebagai " chersonese aurea " dalam bahasa greek awal yang bermaksud semenanjung emas.??


Sulaiman memiliki kekayaan sumber emas yang tidak boleh dihitung dengan nilainya... Apakah kamu fikir nama semenanjung emas adalah sebuah panggilan biasa jika tiada sejarah yg menamakannya ditempat itu sendiri?

 Berapa banyakkah jumlah emas yang telah dikaut oleh penjajah sewaktu mereka berkuasa di tanah melayu ini?? itu belum dikira lagi dengan emas di Indonesia.. Penubuhan Bank Dunia juga terdiri dari lebih 56 tan emas-emas Nusantara melalui 18 kesultanan yang di rampas sejak jajahan kolonial Belanda, Jerman seterusnya Amerika Syarikat yang menjadikan emas itu  antara harta rampasan perang sekaligus mencipta sebuah sistem matawang yang bermula dengan emas-emas ini  sendiri bukan?? 
Sebab itu di Indonesia sistem beraja berjaya dihapuskan sekaligus menghilangkan identiti sebenar kepada pemilik emas-emas ini yang jumlahnya mungkin bernilai ratusan trilion atau lebih.. .. cerita tentang ini mungkin akan ditulis pada lain kali.. Emas dinusantara dialam Melayu ini menjadi rebutan penjajah-penjajah barat kerana ketika itu, mereka masing-masing berusaha menjadi negara pemerintah bagi menguasai dunia dengan sistem ekonomi yang kuat.. 

 Mengapa jauh sekali penulisan ini berbanding dengan penulisan yang mengaitkan Nabi Sulaiman tinggalnya di Yemen?? Adakah Yemen mempunyai sumber emas begitu banyak?? tidak bukan.. Kita selama ini telah beratus-ratus tahun ditipu oleh Yahudi yang telah lama menguasai pemikiran manusia seluruh dunia.. 


Bagaimanakah caranya??  Apa yang dibaca akan difikir... jadi. menulis akan membuatkan mereka membaca seterusnya berfikir atas apa yang ditulisnya.. Inilah sebuah konsep yang jarang dipelajari bagi setiap diantara kita. Tak hairan jugalah banyak sejarah-sejarah yang tercatat hari ini selepas era penjajahan bermula,,, kitab-kitab Ilmu pengetahuan Islam dirampas &  dibakar seperti apa yang berlaku dalam Perang Salib bukan? Inikan pula sebuah negara yang telah dijajah selama beratus tahun... ? 


Cara terbaik memusnahkan sebuah bangsa adalah  dengan memusnahkan Sejarah mereka... 


Jika Sulaiman mewarisi Daud dan menjadi Raja bagi Bani Israel dan tempat tinggalnya di Tanah Melayu disekitar Nusantara, makanya orang Melayu ini adalah dari Bani Israel yang sebenar.. 

Thursday, June 19, 2014

Misteri nama disebalik Tran-Anu diera Iskandar Zulkarnain  Trang- Anu adalah nama panggilan bagi bangsa Melayu diera Iskandar Zulkarnain..

 secara kebetulan, di sini juga terdapatnya sebuah Piramid Kuno yang langsung tdk diambil peduli pihak terbabit terutamanya Kerajaan sendiri..

 Iskandar Zulkarnain antara salah seorang yang membina tembok dinding bagi Yakjuj Makjuj...  Apakah kemungkinan Piramid2 ini di bina di era zaman beliau atau era pentadbiran Nabi Sulaiman ?

- Membina tembok diantara gunung yang tinggi,
- Piramid dibina sehingga menyerupai gunung yang tinggi..

 Saling mempunyai hubungkait antara  satu sama lain..

Tuesday, April 1, 2014

Sejarah Sulu & Philiphines. 
 
Paradigma yang tercetus pada sesuatu kaum bermula apabila sebilangan yang berakal dan berfikir mula menulis dan menyampaikan idea kepada kaumnya. Idea manusia tidak akan tercetus dengan begitu sahaja tanpa bersebab. Sebagai contoh Nabi Musa a.s. yang mendapat peluang belajar menimba ilmu pengetahuan dari Istana Fir’aun telah menyedari kekosongan kaumnya. Menyedari bahawa beliau bukannya berketurunan Fir’aun Musa a.s. mula berfikir dan mempelajari budaya dan asal usul bangsanya. Kekosongan bangsa Israel yang ketika itu menjadi hamba kepada Fir’aun ialah “Pemimpin”. Siapakah “Pemimpin” yang sanggup membela mereka kalau bukan Musa a.s. yang mendapat kemudahan sebagai “Anak Fir’aun”?

Musa a.s. telah mendapat bantuan Tuhan yang Maha Kuasa dengan mendapatkan semula identitinya sebagai satu bangsa yang berperadaban ketika dulu iaitu “Percaya kepada SATU TUHAN dan Keesaan-Nya”. Apakah maksud “Peradaban” (Civilisasi)? Ianya bermaksud “Adab” dalam bahasa Arab, perlakuan mulia dan berakhlak baik kepada manusia dan kepada Maha Pencipta. Apa pun pembangunan dan kekuasaan tidak akan bermakna kalau tiada adab. Tiada makna “Tamadun” sesuatu negara yang rakyatnya hidup dengan hiburan nafsu (Hedonisme). Apabila ini berlaku pemimpin dan masyarakatnya akan dilanda rasuah, perzinaan, penzaliman dan kerosakan yang pada akhirnya akan dibinasakan dan hancur. Sebab itu adakah bangsa Fir’aun Mesir yang berjaya membina bangunan besar dan kekuasaan 5500 tahun lalu sudah dikira “berperadaban”?

Fir’aun yang mengaku Tuhan kerana mengira dirinya sangat berkuasa akhirnya dihancurkan kerajaannya oleh Allah swt ketika mengejar Musa a.s. Satu bangsa dari Timur yang jauh lebih hebat dan maju dinamakan Hyksos telah menggantikan kerajaan Fir’aun. Kerajaan Bani Hyksos memerintah Mesir bermula tahun 1664 SM hingga 1569 SM. Peringkat awal ahli sains memberi teori bahawa Bangsa Hyksos berasal dari Timur Asia yang dikenali sebagai bangsa”Pengembala”. Kerana mereka sangat maju mengusahakan tanah sahingga boleh membina bangunan dan rumah kediaman dibawah tanah yang begitu moden. Tetapi akhirnya didapati bangsa Hyksos tersebut adalah bangsa maritim yang biasa dengan laut.

Ketua Lembaga Kebudayaan Kuno Mesir, Dr Zahi Hawwas yang mengendalikan projek penggalian lokasi tersebut berkata ”Gambar menunjukkan sebuah kota di bawah tanah lengkap dengan jalan, rumah dan tempat pemakaman yang memberi gambaran keseluruhan perencanaan kota”.
Irene Mueller ketua kumpulan pengkaji dari Austria berkata ”Kami juga berhasil mengidentifikasi salah satu anak sungai Nil yang melewati kota tersebut disamping adanya dua pulau.

Bangsa Hyksos yang mendiami mesir tinggal di satu kawasan yang dinamakan Avaris. Siapakah sebenarnya bangsa Hyksos? Mengapa mereka dikatakan sebagai bangsa maritim? Sedangkan Eropah, Afrika, Arab dan Yahudi hari ini satu-satunya bangsa maritim yang mereka kenal adalah Bangsa Phoe-nee-shee (Phoenicia) atau Bani Kana’an. John Keyser menulis artikel bertajuk AVARIS AND THE LAND OF GOSHEN telah mengulas tulisan Bietak tentang Avaris,
“Avaris was founded by Amenemhet I, the first king of dynasty 12. It adjoins the Land of Goshen and it is not surprising that “the archaeological and anthropological evidence indicates that the settlers were not Egyptians but people from nearby Canaan, albeit highly Egyptianised”. “Cooking pots of Syro-Palestinian Middle Bronze I (MBI) type show that there was contact withnomads”.

Apa yang menarik ialah dakwaan bahawa Hyksos di Avaris kelihatan mempunyai hubungan dengan bangsa nomad Asia. Dikatakan juga penempatan Hyksos sama dengan penempatanKabun yang mungkin merujuk Qoboun di Syiria. Sedangkan jelas tanah Syiria adalah tempatnya bangsa Phoenicia @ Kana’an yang menutur bahasa kepulauan Asia Tenggara (Austris). Kabundalam bahasa Sulug @ Sug bermaksud tanah tempat bercucuk tanam yang disebut Kabbun. Bahasa Melayu moden juga menyebutnya kebun. Adalah satu perkara yang menarik dibicarakan di sini dari manakah asal-usul bangsa Phoenicia? Dari Timur Tengah (Asia Barat) atau Asia Tenggara? Catatan Flavius Josephus yang hidup pada abad pertama selepas Masehi telah menjelaskan ketika zaman Nabi Sulaiman a.s. tahun 980-900 SM bahawa Phoenicia atau Kana’an mempunyai kata ”Cabul” yang bermaksud tidak baik. Walhal ”Cabul” adalah bahasa kepulauan Asia Tenggara (Austris) yang bermaksud lucah dan jijik.

Berbalik kepada Bangsa Hyksos, menurut beberapa catatan mereka bukanlah bangsa Phoenisia hanyasanya diketahui duduk bersama bangsa Phoenicia di Negeri Kana’an. Mereka ini diketahui hebat di laut dan berani yang berasal dari sebelah timur. Mereka berjaya menggantikan kerajaan Mesir dan memerintah selama 500 tahun. Mereka dikatakan sangat kejam dengan memusnahkan patung-patung dan bangunan Mesir serta memperhambakan bangsa Mesir. Dalam satu laman web yang mencatat “Original Documents” di www.specialtyinterests.netmenyatakan,

“The Hyksos overran Egypt without encountering resistance: Macoudi, “L.P”, Vol. II, p.307; Aboulfeda H.a.p. p. 179. Josephus quoting Manetho in “Against Apion”, I, Sec. 14, p. 611. ”There was a king of ours, whose name was Timaus. Under him came to pass … there came … men of ignoble birth out of the eastern parts … and had boldness enough to make an expedition into our country, and with ease subdued it by force, yet without our hazarding a battle with them….”

Hyksos dikatakan mempunyai budaya pelik sangat berbeza dengan bangsa Mesir atau Kana’an. Mengubur mayat dan bangkai kuda. Dalam keadaan tertentu mengebumi anak kecil mereka yang meninggal di dalam pasu. Satu kemungkina Hyksos datang dari Nusantara. Kerana selepas kekalahan Hyksos di tangan Raja Ahmose I (Penyambung Kerajaan Purba Mesir) Raja Mesir kemudiannya menghantar deligasi menuju ke Nusantara yang dikenali sebagai Negeri Punt (Raja Parahu).

“Avaris was then captured by King Ahmose I (ruled about 1570-1546 B.C.), who ended theHyksos rule and founded the glorious 18th dynasty, which included pharaohs such as Hatshepsut, Amenhotep III, Akhenaten and Tutankhamun”. (*ferrelljenkins.wordpress.com)

Kapal laut Mesir Purba Dinasti ke-5 tahun 2458-2446 SM.


Kapal laut Mesir Purba Dinasti ke-XVIII(1580-1350 SM).Jenis kapal laut yang digunakan oleh Queen Hatshepsut menuju ke Land of Punt melalui Laut Merah sehingga ke Laut India bertemu King Perehu (Raja Perahu).

Ahli sejarah masih mengaitkan Hyksos berhubung rapat dengan Kana’an @ Phoenisia dan Bani Israel. Bangsa Phoenicia adalah bangsa maritim yang sejak sekian lamanya belayar berulang alik ke Nusantara. Ini kerana beberapa bukti menjelaskan bahawa Phoenisia berasal dari Asia Tenggara yang belayar ke seluruh dunia dibawah satu kerajaan kepulauan. Raja Perehu atau Raja Perahu yang dimaksudkan tidak syak lagi adalah dari negeri timur yang dipanggil Atlantis. Hampir pasti bangsa Hysos juga berasal dari Atlantis. Kekeliruan bangsa Yunani Purba (Greece) mengatakan Atlantis berada di Laut Atlantik sebenarnya adalah tanggapan yang salah. Yang benar ialah bangsa maritim telah masuk ke Laut Meditranian melalui Laut Atlantik. Bangsa maritim ini akhirnya dianggap datang dari negara hebat kepulauan yang dipanggil Atlantis. Nama yang pertama kalinya keluar dari lidah bangsa Yunani Purba. Satu-satunya yang menyebut nama Atlantis ini ialah ahli falsafah terkenal Yunani bernama Plato.

02- KAJIAN ATLANTIS: Empayar Kepulauan Yang Hilang Di Sebelah Timur

Dimanakah lokasi sebenar Atlantis di Asia Tenggara sekiranya kita percaya ianya memang berada di Asia Tenggara? Untuk membuktikan hal ini kita memulakan perbicaraan siapa sebenarnya bangsa Phoenicia? Mangapa bangsa ini dinamakan sebagai Phoenicia? Hal ini penting untuk keluar dari ”pintu teka-teki” memasuki gerbang ”jawapan”. Perbicaraan ini insyaAllah akan menyelesaikan teka-teki siapa sebenarnya BANGSA MELAYU di Asia Tenggara lantaran ahli Anthropology barat menggelar rumpun ini sebagai Malayo-Austronesia?


Rahsia bangsa Sulug ialah “perahu” yang menjadi alat perhubungan mereka beribu tahun sesuai dengan kehidupan di kawasan kepulauan. Bangkai kapal di atas diperbuat dari susunan papan yang berusia ribuan tahun menunjukkan Bangsa Sulu sudah jauh lebih maju.

Untuk membicarakan dan mendapat jawapan tentang bangsa Phoenicia para pengkaji mesti keluar dari ”Kepompong” Kemelayuan yang hanya tertumpu kepada Chandi-Chandi Hindu danBuddha yang jelas Paganisme. Walhal telah dimaklumi oleh para saintis hari ini “Manusia pada asalnya adalah satu dan menyembah TUHAN yang Satu” yang kemudian berkembang menyembah tuhan-tuhan (Dewa-dewi). Hal ini telah diungkap oleh Harun Yahya dan sudah tentu bangsa Austris pada awalnya adalah penyembah satu Tuhan (Monotisme). Kita perlu menelusuri akar umbi dari mana bangsa ini bermula sejak zaman purba yang sangat kurang diketahui perkembangannya berbanding zaman “keemasan” Srivijaya-Majapahit-Champa-KedahTua. Zaman keemasan sudah jelas ianya tertulis dan diketahui tapi masih tidak dapat memuaskan akal dan fikiran secara tuntas berkenaan Atlantis.


Gambaran Pulau Atlantis sebagai pusat peradaban dunia beribu tahun yang lalu. Di manakahlokasi pulau Atlantis?

Ketika para pengkaji Nusantara sibuk mengatakan bahawa disinilah tempatnya pulau yang dikatakan Atlantis tetapi tiada satu pun penjelasan yang konkrit dan meyakinkan. Dakwaan yang mengatakan Sumatra adalah tempatnya yang sebenar perlulah dibuktikan dengan kewujudan budaya, adat, bentuk muka bumi dan yang dikatakan ”peradaban” itu benar-benar wujud. Sebilangan pengkaji mengatakan walau pun Sumatra adalah tempatnya namun pusatnya berada di salah sebuah pulau yang berhampiran tetapi sudah tenggalam selepas peristiwa pencairan ais dan banjir besar. Satu blog Indonesia atlantis-lemuria-indonesia.blogspot.com menyatakan,

“Menurut Noel, ahli Mitologi dari Perancis, mengatakan bahwa Taman Firdaus (Garden of Eden) Hinduisme disebut Svarna Dvipa (pulau Emas) dalam Sansekerta. Svarna Dvipa sekarang disebut Sumatera, dianggap Taman Firdaus dan merupakan episentrum bumi dan disebut Pusar Bumi (Mangkubumi). Di luar pembuktian di atas, masih banyak bukti lain yang dikemukakan olehSantos dengan memperhatikan geologis, arkeologis, dan tradisi oral maupun lisan yang menunjukkan bahwa Atlantis kemungkinan besar terletak di regional Lembah Indus yang membentang dari Asia Kecil (India) hingga Indonesia dengan pusat peradaban justru di Indonesia. Plato mengungkapkan tiga tempat dengan nama Atlantis, di mana satu adalah pulau kecil sebagai ibukotanya”.
Perhatikan perkataan Plato pada ayat terakhir di atas. Pulau kecil yang dimaksudkan di mana? Bloger tersebut menyambung lagi,

Menurut Plato tembok Atlantis terbungkus emas, perak, perunggu, timah dan tembaga. Pada masa itu hingga saat ini, hanya beberapa tempat di dunia yang merupakan produsen timah utama. Salah satunya disebut sebagai Kepulauan Timah dan logam, Tashish, Tartessos dan nama lain, tidak lain adalah Indonesia. Jika Plato benar, maka Atlantis sesungguhnya adalah Indonesia. * 9000 tahun sebelum 600 SM, adalah masa 18 Torchbearers’s Newsletter kehancuran Atlantis. Jaman es terakhir yang menyebabkan banjir besar terjadi tepat 9600 SM (11.600 tahun lalu).”

“…Sisa-sisa Atlantis sekarang membentuk kepulauan Indonesia dengan sekian banyak gunung berapi yang berada di atas permukaan laut ketika bencana datang. Daerah ini kemudian disebut oleh bangsa Yunani sebagai Wilayah Kematian yang tidak bisa dilayari. Sebagian besar benua Atlantis tenggelam di bawah Laut Cina Selatan”.


Kelihatan Bud Tumantangis di Pulau Jolo, Sulu hari ini yang berbentuk Piramid (agak landai) dan disebelah kirinya terdapat dua gunung lagi iaitu Bud Dahu’ dan Bud Bagsak (tidak kelihatan dalam gambar). Ketiga-tiganya adalah gunung berapi yang tidak aktif. Ribuan tahun lalu pernah meletus yang kemungkinan telah memusnahkan peradaban purba yang pernah berdiri di sini.

Perhatikan kenyataan terakhir di atas Atlantis sebahagiannya tenggelam di Laut China Selatan, di bahagian mana? Bukankah yang dimaksudkan adalah kepulauan yang kita kenali sebagai Filipina hari ini? Dari dulu hingga kini bangsa-bangsa di dunia menamakan Atlantis dengan pelbagai gelaran antaranya,
 • Sheol (Neraka) oleh Yahudi untuk kawasan yang musnah,
 • Hades oleh Yunani (Greece),
 • Amenti atau Punt oleh Mesir,
 • Dilmun (Garden of Eden) oleh Mesopotamia atau Sumeria,
 • Svarga oleh Hindu,
 • Avalon oleh Celts,
 • Ophir & Tarshish oleh Spanyol dan Portugis,
 • dan lain lain.
Atlantis satu nama misteri, terlalu misteri hinggakan dunia moden yang serba canggih masih belum menjumpai atau mengenal pasti dimana pulau Atlantis sebenarnya. Apa yang jelas pada kita ialah Atlantis bukannya di laut Atlantik kerana kalau ia benar di sana sudah tentu kawasan Afrika Barat mendapat limpahan dari kehebatannya yang kita boleh lihat hari ini. Berikut adalah ciri-ciri Atlantis,
 • Ianya sebuah pulau kecil dan menguasai kepulauan lain.
 • Bermulanya Tamadun Manusia (Garden of Eden)
 • Tempat subur dan berada di sebelah Timur Bumi (the place where the sun rises and the Land of the Living)
 • Negari kaya dengan Emas, Perak dan Batu berharga (Land of Ophir & Tarsis)
 • Negari pusat maritim (pakar pelayaran dengan perahu)
 • Hilang kerana pencairan ais (Banjir) dan gempabumi serta letusan gunung berapi
Apakah ciri-ciri di atas menepati kepulauan Sulu?

03- Teori LIKUSANTARA: Kepulauan Sulu sebagai Atlantis
Untuk menjawab persoalan di atas pembaca memerlukan gambar pulau Jolo secara dekat dan jauh untuk memerhatikan topografinya. Di tengah Jolo terdapat tiga gunung berapi yang pernah meletus ribuan tahun yang lalu, gunung tersebut ialah Bud Dahu’, Bud Bagsak dan Bud Tumantangis. Bud kata asalnya ialah Bolud bermaksud gunung tetapi diringkaskan sebutannya menjadi Bud sahaja.


Melihat gambar zaman ais di atas kita akan dapat saksikan kedudukan kepulauan Sulu masih dalam kawasan Sunda-land. Menurut para saintis Sunda-land adalah asal kepada satu peradaban yang awal. Beberapa teori tentang penghijrahan manusia ke Nusantara seperti yang di tulis oleh Pebri Mahmud Al-Hamidi dalam kertas seminarnya bertajuk KERAJAAN KANDIS “ATLANTIS NUSANTARA” ANTARA CERITA DAN FAKTA (Sebuah Hipotesa Lokasi Awal Peradaban di Indonesia):
 • Hasil penelitian Alan Wilson tentang asal usul manusia di Amerika Syarikat (1980-an) menunjukkan bahwa manusia moden berasal dari Afrika sekitar 150.000-200.000 tahun lampau dengan kesimpulan bahwa hanya ada satu pohon filogenetik DNA mitokondria, iaitu Afrika. Hasil penelitian ini melemahkan teori bahwa manusia modern berkembang di beberapa penjuru dunia secara terpisah (multi origin). Oleh kerana itu tidak ada kaitannya manusia purba yang fosilnya ditemukan diberbagai tempat di Jawa (homo erectus, homo soloensis, mojokertensis) dan di Cina (Peking Man) dengan perkembangan manusia modern (homo sapiens) di Asia Timur. Manusia purba ini yang hidup sejuta tahun yang lalu merupakan missing link dalam evolusi. Saat homo sapiens mendarat di Kepulauan Nusantara, pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan masih tergabung dengan daratan Asia sebagai sub-benua Sundaland. Sedangkan pulau Papua saat itu masih menjadi satu dengan benua Australia sebagai Sahulland.
 • Teori kedua yang bertentangan dengan teori imigrasi Austronesia dari Yunan dan Indiaadalah teori Harry Truman. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsaAustronesia berasal dari dataran Sunda-Land yang tenggelam pada zaman ais (era pleistosen). Populasi ini peradabannya sudah maju, mereka bermigrasi hingga ke Asia daratan hingga ke Mesopotamia, mempengaruhi penduduk lokal dan mengembangkan peradaban. Pendapat ini diperkuat oleh Umar Anggara Jenny, mengatakan bahwaAustronesia sebagai rumpun bahasa yang merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di Timur. Bahasa tersebut kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Pendapat Umar Anggara Jenny dan Harry Truman tentang sebaran dan pengaruh bahasa dan bangsa Austronesiaini juga dibenarkan oleh Abdul Hadi WM (Samantho, 2009).
Teory Herry Truman adalah benar berdasarkan penelitian dari fakta agama, tradisi lisan, artifak, bahasa dan budaya Nusantara. Hal ini akan menguatkan teori Bangsa Phoenisia berasal dari Nusantara tinggal lagi bagaimana mereka menjadi pelayar dan pedagang antarabangsa ribuan tahun yang lalu masih menjadi tandatanya. Untuk mengesan darimana negara Austris berpusat yang dinamakan Atlantis itu Phoenisia adalah kuncinya. Secara bahasa, Sunda-land bermaksud Pentas-Sunda adalah tanah benua kerana keadaan geografinya yang bersambung dengan tanah besar. Ia hanya perbatasan menuju ke kepulauan di sebelah timur. Kemajuan dalam teknologi dunia pelayaran tidak akan tercapai di Sunda-land kecuali mereka bergerak ke timur. Bani Adam bermula di Papua dan disinilah lahirnya Nabi-nabi yang awal. Mereka inilah juga yang dipanggil sebagai bangsa Mela @ Mala yang terawal.

Bani Adam sebelum Noh a.s. sudah memang pandai berperahu dan belayar di laut ribuan tahun yang lalu. Kehidupan Noh a.s. sendiri tentunya dibesarkan dikepulauan sebab itu mengapa kaumnya terlalu handal membuat kapal. Teknologi sudah maju ketika itu sehingga dikatakan peralatan logam yang dipercayai bateri telah ditemui di sisi tapak kapal yang mendarat di pergunungan Turkey. Hal ini kita perlu bertanya pula pada Bangsa Maya di Peru yang terletak dalam benua Amerika, dari manakah asal-usul bangsa mereka.

Dalam Codex Boturini dicatatkan mitos Bangsa Maya dari mana mereka berasal. Dicatatkan bahawa pulau atau benua yang disebut sebagai Aztlan adalah tempat nenek moyang mereka yang asal, leluhur mereka terpaksa lari menyelamatkan diri kerana bencana gunung berapi yang menenggelamkan tanah mereka sehingga belayar melewati kepulauan di Lautan Pasifik.

Sebenarnya mereka adalah rakyat Atlantis yang lari menyelamatkan diri ke Peru, Amerika. Ini menunjukkan bangsa Atlantis memang sedia tahu lokasi Benua Amerika kerana mereka sudah biasa belayar mengelilingi glob. Maka tidak hairanlah sekiranya Atlantis memiliki kapal-kapal besar sebesar kapal Nabi Noh a.s. Bayangkan Piramid Maya sudah wujud kira-kira 2600 tahun sebelum Masehi sudah tentu teknologi penciptaan Piramid datang dari Atlantis. Dengan mengatakan nenek moyang mereka melewati Lautan Pasifik telah memberikan kita petunjuk bahawa Atlantis berada di Sebelah Timur Nusantara.


Imej bangsa Maya di Peru, Amerika sedang melakukan acara qurban di atas kuil mereka.
Sekiranya Atlantis berada di Sumatera seperti yang didakwa sudah tentu mereka lari ke India atau tanah besar yang berdekatan. Jauh dari itu, ternyata Atlantis adalah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab menyebarkan pepulasi Papua dan Bani Adam lain ke Benua Amerika dan Afrika. Satu persoalan yang timbul ialah mengapa bangsa Maya sangat mengagungkan bulu burung yang diletak di atas kepala? Ia tidak ubah seperti bangsa Dayak di kepulauan Filipina, Borneo dan Papua yang masih wujud hari ini. Bangsa Red Indian dan Sioux yang sudah tentu berasal dari keluarga Maya juga turut meletak bulu burung atas kepala. Apakah makna semua ini?

Inilah yang kami katakan sebagai Likusantara yang bermaksud ”Di dalam lingkungan kita”. LIKUSANTARA diambil dari kata Likus dalam bahasa Sulug bermaksud Lingkungan dan dalan bahasa Hebrew ialah Mengikat atau ikatan. AN adalah imbuhan manakala Ta-ra bermaksudKita. Ia satu ungkapan atau istilah yang POSITIF tanpa ada makna ”Assabiyyah” kepada semua bangsa yang berasal dari satu sumber iaitu Austronesia. Samada Amerika, Afrika, China dan lain-lain kawasan di dunia ini sebenarnya bermula di kawasan kepulauan Asia Tenggara Timur. Berkenaan persoalan ”Apakah makna semua ini”? Para pembaca kena mengikuti penjelasan kami secara lanjut lagi.
 • Mengapa pakaian Dayak di Asia Tenggara sama dengan Bangsa Maya?
 • Apakah kaitan Punt dengan Bangsa Dayak?
 • Apakah Kaitan Punt dengan Phoenisia?
04- KAITAN PUNT DAN PHOENISIA

Apabila teori ini kami katakan sebagai LIKUSANTARA maka ianya bermaksud ”Mengesan Talian Persaudaraan anak-anak Adam a.s.” Penjelasan kami kali ini mungkin akan menggembirakan suku kaum Momugon di Sabah dan Dayak di Sarawak serta Kalimantan. Memang sudah selayaknya mereka gembira kerana selama ini mereka dianggap sebagai Monggoloid yang datang dari Indochina ke Asia Tenggara dan sebilangannya mengatakan bahasa orang-orangSulu lah yang bertanggungjawab mencolek mereka dari Indochina lalu dijual kepada para orang-orang kaya Nusantara. Itu ada kebenarannya tetapi bukan semuanya demikian. Malah mungkin berlaku sebaliknya kerana Bangsa Dayak dan Momugon tidak mengetahuinya. Bagaimana pula sekiranya dikatakan bangsa Monggolia itu sebenarnya berasal dari Asia Tenggara?

Setelah meneliti dan menyusun fakta didapati Phoenisia adalah gelaran kepada anak Ham bin Noh a.s. yang bernama Kana’an. Apakah Nabi Noh a.s. itu Yahudi? Hebrew atau Israel? Sekiranya ada mengatakan demikian maka mereka telah lakukan kesilapan kerana ternyata Noh a.s.sehingga datuknya Adam a.s. berasal dari kepulauan Nusantara khususnya kepulauan yang kita kenali sebagai Filipina, Borneo sehingga ke Papua New Guinea. Jangankan Noh a.s. sedangkan Nabi Ibrahim a.s. sendiri bukannya Yahudi.
Nama ‘sejarah’ sendiri telah dimanipulasi dan ditokok tambah. Inilah produk rekaan yang paling jahat Yahudi kerana terbukti melalui Al-Qur’an ayat 67-68 dalam surah Ali ‘Imran, Allah swt berfirman yang bermaksud:

“Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan yang musyrik. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan Allah adalah pelindung semua mereka yang beriman”.

Benarkah asal-usul para nabi terawal sehingga anak-anak Noh a.s. bermula di Asia Tenggara? Siapa sebenarnya Kana’an yang anak-anaknya dipanggil Phoenisia? Menurut para pengkaji sejarah Eropah yang juga bingung terhadap asal-usul bangsa Phoenisia ini mengatakan bahawa bangsa ini mendapat nama dari bangsa Yunani purba, Phoenikie bermaksud tinta ungu adalah kerana bangsa Phoenisia lah yang mula-mula memperkenalkan penggunaan warna ungu pada kain lalu dinamakanlah Phoenikie yang bermaksud bangsa dakwat ungu. Walhal sebenarnya disebabkan Phoenisia yang awal-awal perkenalkan warna tersebut sehingga penggunaannya meluas maka warna ungu celup itulah yang dipanggil Phoenikie sempena nama Phoenisia oleh Yunani purba. Beberapa perkara lagi menjadi kehairanan Eropah tentang Phoenisia ialah,
 • Dari mana asal-usul Phoenisia?
 • Mengapa mereka sangat mahir merentas lautan luas?
 • Mengapa mereka berkulit hitam dan berbibir tebal berambut kerinting?
 • Mengapa mereka terlalu handal menyelam sehingga 30 minit berada dalam laut dengan sekali nafas?
 • Mengapa mereka bertutur bahasa pelik?
 • Mengapa kapal mereka berjaya membawa pelbagai dagangan mahal seperti emas dan perak serta beberapa dagangan lain yang hanya boleh didapati di Asia Tenggara?
 • Mengapa mereka terlalu handal mengukir kayu dan batu?

Kapal laut Phoenisia atau Orang Laut begitu besar dan canggih. Sehingga abad ke-14 orang-orang Sulug di kepulauan Sulu masih menggunakan bentuk kapal yang sama iaitu muncung depan kapal ditinggikan sebagai pengimbang mata angin. Kapal besar biasanya dipanggilAdjung dan yang lebih kecil dipanggil Parakkua, Sakayan atau Sappit.

Inilah rupa bentuk Perahu Parakkua orang Sulug atau Orang Laut, disebut oleh Spanyol sebagai Caracoas. Kelajuannya yang mustahil dapat dikejar oleh Spanyol dan Belanda, kadangkala mereka panggil sebagai ”Kapal Lipas Kudung”.

Untuk membuktikan Phoenisia berasal dari Asia Tenggara kita perlu mengetahui apa maksud sebenar nama Phoenisia ini dan dari mana ia diambil. Sebenarnya ia diambil dari kata PUNT yang disebut oleh Raja-raja Mesir Purba iaitu Fir’aun. Kita lihat apa kata mistisfiles.blogspot.comtentang Punt,

“Punt pada mulanya dianggap terletak di Afrika tetapi penemuan bentuk badak sumbu di relief pada kuil di Luxor yang mempunyai hanya satu sumbu adalah menunjukkan ciri-ciri badak Asia, bukan badak Afrika! Ketika ekspedisi Hatshepsut pada kurun 15 Sebelum Masehi, dicatatkan pada relief pada tembok kuil bahawa Nehesi telah mengetuai ekspedisi ke Punt mewakili Ratu Hatshepsut. Ketika itu Punt diperintah oleh Raja Perehu (King Parahu) dan Permaisuri Hati(Queen Ati).”

Dimanakah lokasi sebenar bangsa Parahu yang diperintah oleh Raja Perehu itu? Didalan dunia bangsa yang dipanggil Pala’o atau bangsa berperahu ini adalah disekitar kepulauan Sulu hari ini. Sebutan Sulug terhadap Parahu ialau Palau @ Pala’u @ Pala’o. Sekiranya anda masuk ke ruang Google Earth membuat carian dengan menaip PALAU, Google akan menunjukkan tempatnya ialah antara kepulauan Filipina dan Irian Jaya atau Papua Indonesia hari ini. Tetapi mengapa disebut PUNT?

PUNT berasal dari kata Phoenyx sejenis burung lagenda yang dikaitkan dengan kekuasaan, kebebasan dan tuah yang baik. Sifat burung yang bebas terbang di udara adalah sama dengan bangsa Phoenisia yang bebas dibawa angin di lautan luas sehingga dengan mudah belayar mengelilingi glob. Di Kepulauan Sulu dari Luzon Filipina ke Borneo sehingga ke Irian Jaya kebiasaan manusia purba yang kita panggil Dayak dan Ayta hari ini menggunakan bulu burung Enggang (Hornbill), helang dan beberapa burung lagi yang besar-besar termasuk burung Merak dan Cenderawasih, digunakan sebagai perhiasan kepala dan pedang mereka sebagai lambang kekuatan dan kepahlawanan.
Selain dari burung Garuda, burung Cenderawasih juga dianggap burung Phoenyx yang siapa memilikinya akan dianggap bertuah dalam hidup, juga sebagai lambang kehebatan dan kekuasaan.
Phoenyx juga membawa maksud burung Garuda atau “Sumayang Galura” dalam bahasa Sulug dijadikan lambang sebagai simbol kehebatan dan kekuasaan. Inilah kepercayaan purba oleh anak-anak Adam yang mengagumi “Phoenyx” di negara kepulauan. Simbol yang kekal hari ini pada bangsa Dayak. Inilah perhiasan kaum lelaki bangsa Atlantis sejak dahulu kala lagi. Bulu burung Enggang disusun rapi dijadikan topi malah ulu parang atau pedang mereka diukir dengan imej burung mengikut kegemaran mereka termasuklah tatu. Dalam bahasa Sulug perkataanPunt-uk digunakan kepada puncak atau Pemimpin Tertinggi. Maka pemakian topi dengan menggunakan bulu burung Enggang diistilahkan sebagai orang yang berani dan sanggup menerima cabaran sesiapa sahaja. Pun dalam bahasa Sulug sendiri membawa makna “himpun”, adalah sesuai gelaran tersebut kepada Phoenisia yang menghimpun barang-barang dagang untuk dibawa ke seluruh dunia.

Apakah bahasa pertuturan bangsa Phoenisia? Sebenarnya mereka bertutur bahasa Mela @ Malapurba yang hari ini masih ditutur oleh bangsa di Kepulauan Sulu termasuk Filipina, Borneo dan asia Tenggara keseluruhannya. Bahasa ini kemudian dipanggil Bahasa Melayu di Malaysia dan Indonesia. Bahasa Sulug dan bahasa Champa purba mempunyai banyak persamaan adalah kerana Raja-Raja Champa berasal dari kepulauan Sulu pada awalnya. Hal ini akan dibicarakan pada tajuk lain.

Hari ini bangsa Phoenisia di kepulauan Sulu telah dipanggil Samal atau Bajau dan Pala’o. Bangsa Sulug memanggil Samal Talun (bermaksud Bajau Rimba - Orang Asli atau bangsa Gunung) keduanya Samal Laud (bermaksud Bajau Laut) kepada bangsa Mela @ Mala. Phoenisia yang berasimilasi dengan bangsa Magog (Dayak) telah menghasilkan satu ras yang dipanggil Tausug @ Sulug hari ini.
Cucu Nabi Noah a.s. selain Phoenisia ialah Magog bin Japheth @ Yafits bin Noh a.s. putih kuning dan bermata sepet. Selepas banjir mereka hijrah ke utara Asia Tenggara iaitu China. Beranak pinak di sana sehingga sebilangannya tinggal di Monggolia. Bangsa ini kemudian dipanggil China, Jepun, Korea dan Monggolia. Bangsa Monggol menjadi manusia ganas dan penghancur peradaban ketika dulu sebab itulah mereka dipanggil bangsa Magog yang bermaksud Makjuj.

05- PHOENISIA: Dominasi Sulu Di Nusantara

Di sekitar kepulauan Sulu samada yang dikenali sebagai Filipina hari ini, kaum-kaum aslinya terlalu ramai. Mengikut penelitian kami beberapa kepulauan di Filipina sekarang mempunyai hubungan langsung dengan kepulauan Sulu sebagaimana Sulawesi, Borneo, Tanah Melayu, Sumatera dan kepulauan Jawa. Sekiranga diperhalusi, bangsa Phoenisia yang dilaporkan ribuan tahun dahulu mempunyai kulit hitam dan berambut kerinting sudah tidak ditemui lagi di sekitar kepulauan Sulu. Yang tinggal hanya cucu-cicit phoenisia sahaja lagi seperti kaum-kaum Bajau atau Samal yang sudah tidak kelihatan hitam adalah mungkin asimilasi yang berlaku sepanjang ribuan tahun yang lalu dengan kaum asli lain. Budaya Phoenisia yang asal sudah tidak kelihatan lagi pada Orang Laut atau Bajau hari ini.

Seperkara yang menarik dibicarakan ialah struktur masyarakat Sulu hari ini yang berkonsepkan Kesultanan yang mana susunan masyarakatnya bermula dari Sultan atau Raja, Datu, Panglima, Orang Kaya dan juga golongan rendah taraf hidupnya, tentunya adalah gambaran kepada bangsa kepulauan Sulu dan sekitarnya ribuan tahun yang lalu. Sebelum kedatangan Amerika Syarikat ke kepulauan Sulu, bentuk kehidupan masyarakatnya terbahagi tiga,
 • Penguasa (Datu, Panglima & Orang Kaya)
 • Rakyat biasa
 • Pekerja (Upahan & hamba)
Pada abad ke-14, Sultan hanya kepala penguasa tetapi yang berkuasa melebihi kuasa Sultan ialah para Datu, Panglima dan Orang Kaya. Kerana mereka inilah yang menguasai perdagangan di seluruh Asia Tenggara sehingga ke China. Kekuatan kerajaan terletak pada golongan elit ini. Golongan pekerja yang terbahagi dua, Orang Lucoes dengan Orang Laut. Walau pun wujud golongan hamba tetapi mereka diperlakukan seperti pekerja yang merdeka. Orang Laut atau Samal @ Bajau membawa barang dagang ke seluruh Asia Tenggara diiringi senantiasa oleh Orang-orang Lucoes. Perbezaan Orang Lucoes dengan Orang Laut hanyalah dialek bahasa Sulug (Sinug dan Sinama) dan warna kulit. Orang Lucoes menutur bahasa Sinug berkulit putih kuning manakala Orang Laut menutur bahas Sinama berkulit gelap. Kerjasama kedua-dua pihak ini telah menjadi fenomena di laut Nusantara sehingga terwujud satu istilah oleh sarjana barat sebagai Sulu Zone (kawasan kekuasaan, perdagangan dan pelanunan orang-orang Sulu).

Kembali ke masa lampau, Bangsa Laut (Phoenisia) atau Orang Laut atau pun yang dipanggil Samal-Bajao hari ini, sudah tentu mempunyai gaya hidup yang sama. Dalam sejarah Asia Tenggara, Orang Laut lebih terkenal dengan kepulauan Sulu berbanding lain kawasan adalah disebabkan dominasi para Datu yang berlangsung ribuan tahun dahulu. Hal ini juga turut berlaku dengan struktur masyarakat Sumatra. Orang Laut sangat terkenal ketika dulu di sekitar selat Melaka sehingga memenuhi kepulauan Riau kerana membawa dagangan dari Sulu. Wujudnya nama Datu di Sumatra di kalangan suku-suku kaum Batak adalah hasil perhubungan ribuan tahun dengan orang-orang Sulu. Batak adalah bangsa bertamadun sama dengan bangsa Toraja di Sulawesi. Sekiranya diperhalusi nama bangsa Toraja yang bermaksud Tau Raja sebenarnya adalah keluarga terdekat bangsa Buranun di Jolo Sulu yang terpisah ribuan tahun. Ia sama dengan bangsa Batak di Sumatra. Batak masih mempunyai tulisan nenek moyang mereka sehingga hari ini.
Berbanding Batak, kaum Toraja telah kehilangan tulisan mereka yang asal. Tulisan nenek moyang mereka telah digunakan oleh sepupu-sepipit mereka seperti kaum Bone dan Makassar yang dinamakan lontara Bugis. Bangsa yang punya tulisan sendiri adalah bangsa yang punya ketamadunan yang hebat di masa lalu.


06- PHOENISIA: Lambang Ketamadunan Dunia
Bangsa Phoenisia adalah Bangsa Laut penjelajah glob tunggal tiada tolok bandingnya dalam dunia. Dianggarkan antara tahun 6000 SM hingga 4000 SM mereka adalah satu-satunya manusia yang dilihat berulang alik dari kepulauan Sulu (dinamakan Philippines hari ini oleh penjajah) keLaut Meditranian. Negeri-negeri yang terdapat disepanjang laluan mereka turut menerima manfaat kerana mereka singgah sambil berdagang. Bangsa Laut ini telah menjadi fenomena yang mencetuskan tamadun-tamadun baru kemudiannya. Antara kawasan persinggahan mereka yang terkenal ialah,
 • China
 • Sulu (Permulaan tempat keluarnya matahari)
 • Kalimantan
 • Sulawesi
 • Jawa
 • Jambi/Palembang (Selat Melaka)
 • Kedah Siam (Selat Melaka & Laut China Selatan)
 • Aceh (Laut India & Selat Melaka)
 • Burma (Laut India)
 • India (Sungai Ganga)
 • Iraq (Muara Sungai Tigris & Euphrates)
 • Mesir (Sungai Nil)
 • Andalusia (Spanyol- Laut Meditranian)
 • Syiria (Kana’an – Laut Meditranian)
 • Yunani (Greece – Laut Meditranian)
 • Palestin (Israel Laut Meditranian)
 • Peru (Maya – Laut Pasifik & Atlantik)
Negeri diwarnakan merah kesemuanya adalah tamadun-tamadun purba dunia yang bermula di muara sungai. Ribuan tahun sebelum negeri-negeri tersebut menjadi tamadun dunia, Bangsa Laut sudah mula datang berdagang. Sungai dan laut adalah identiti Bangsa Laut ini. Kerana disitulah mereka boleh berlabuh dan memunggah barang dagangan. Kekurangan dan keperluan utama setiap negeri tersebut akan dipenuhi oleh mereka. Besi, emas, perak, gangsa, bijirin, kain, binatang berharga (Merak & Cenderawasih), kesenian dan tulisan dan bermacam-macam lagi telah mereka angkut dalam kapal-kapal layar mereka.

Bahasa dan Tulisan:

“The recorded history shows a group of coastal cities and heavily forested mountains inhabited by a Semitic people, the Canaanites, around 4000 BC.” (*www.lgic.org/)
Jelasnya Kana’an bin Ham bin Noh a.s. dianggap Semitik (Israel & Arab) adalah kerana termasuk dari jalur keturunan Nabi Noh a.s. seterusnya Bani Israel. Telah kami sebutkan di tajuk yang lepas bagaimana Adam a.s. dan keturunannya yang awal bermula di kepulauan “Sebelah Timur”. Kemahiran mereka di laut telah membawa mereka ke pelusuk dunia sebab itu mereka dikatakan manusia yang tinggal di tepi-tepi pantai. Adam a.s. bukannya bangsa Semitik samada Israel atau Arab dan bukan juga Hebrew. Bani Kana’an adalah bangsa A’jam (bukan Arab) yang bertuturBahasa Kepulauan sebagaimana moyang mereka Adam a.s. Keturunan Adam a.s. yang awal jauh lebih mahir dari bangsa Arab dan Israel yang lahir kemudiannya.
“Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: “Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.” Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah, ayat 31.

Menurut para ulama, dinamakan Adam itu Adam kerana diambil daripada kalimah “Udmah” yang mewakili kepada warna dan jenis tanah. Inilah yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama tafsir seperti al-Syaukani di dalam Fath al-Qadir. Di dalam al-Khassaf, dinyatakan bahawa nama Adam adalah nama A’jam (bukan Arab). (*ummatanwasatan.net)
Dalam sejarah tulisan-tulisan terawal dunia, Bani Kana’an adalah satu-satunya bangsa yang perkenalkan tulisan. Bangsa Eropah samada Yunani (Greece), Israel dan Arab mendapat tulisan mereka dari jalur Kana’an.
“Around 1600 B.C. the Phoenicians invented 22 ‘magic signs’ called the alphabet, and passed them onto the world. The Phoenicians gave the alphabet to the Greeks who adopted it; the evolution of the Phoenician Alphabet led to the Latin letters of present-day”. (*www.lgic.org/)


Melihat carta di atas Phoenisia terdapat nama Proto-Canaanite (Kana’an purba). TentulanKana’an purba menggunakan tulisan-tulisan berasal dari Asia Tenggara. Kalau benar ianya di Asia Tenggara maka dimanakah tulisan-tulisan tersebut hari ini? Dunia hari ini lebih mengagungkan dan menggunakan tulisan Rumi termasuklah Nusantara. Sebenarnya tulisan Phoenicia di beberapa tempat Asia Tenggara telah mengalami perubahan ketika pengaruh India datang menguasai Sumatra. Kononnya tulisan Nusantara berasal dari tulisan India, inilah yang diyakini oleh para sarjana Timur dan Barat. Tulisan Kawi-Pallava India sendiri sebenarnya berasal dari Nusantara sebelum India kembangkannya menjadi bentuk tulisan mereka sendiri. Ia sama dengan Thai dan Burma. Di Sulu yang menjadi hentian utama bangsa Phonesia sendiri saat akhir menggunakan tulisan Kawi ialah sebelum kemasukan Islam abad ke-14. Di Butuan, Mindanao Utara, telah ditemui mohor logam yang bertulisan Kawi dipercayai sezaman dengan Kerajaan Kediri di Jawa Timur abad ke-11 yang juga turut menggunakan tulisan Kawi.
Butuan, Cebu-Visaya hingga ke Manila sejak dahulu kala menutur bahasa Sulug dan telah lama menggunakan tulisan Kana’an Purba sebelum diguna dan dibuat perubahan oleh Phoenisia di sekitar Laut Meditranian. Kepulauan Sulu yang menjadi pusat pemerintahan ketika itu adalah Metropolitan kepada semua kepulauan sekitarnya sebelum era Tamil Pallava di India lagi.Persoalan yang masih mengganggu kotak fikiran kita apakah benar Nusantara meniru atau mencedok tulisan Pallava India? Hal ini perlu dirungkai dan diperhalusi. Apakah Bangsa Phoenisia dan Kana’an Purba yang duduk di Asia Tenggara ribuan tahun lalu menggunakan tulisan India?


Cop mohor tembaga yang ditemui di Butuan, Mindanao Utara. Tulisan Luntar yang dipanggil ‘Alibata’ oleh Filipina tertera dengan jelas pada permukaan mohor.
Yang benar ialah India menggunakan tulisan Kanaa’an Purba yang berpusat di Nusantara. India yang menjadi laluan Phoenisia dari Nusantara ke Eropah menjadi asas kajian dari mana asal-usul tulisan tersebut. Tinggal lagi India menjadi pusat peradaban menyebabkan kebudayaan dan kesusasteraannya tersebar shingga ke Nusantara. Penyebaran ajaran Hindu-Buddha di kepulauan berdekatan India yang ajarannya ditulis oleh sami-sami mengguanakn tulisan Pallava menyebabkan wujudnya pendakwaan ”Tulisan Purba Nusantara berasal dari India”. Beberapa faktor dan kesannya perlulah dijelaskan mengapa India pada hujung Milenium Pertama sebelum Masihi menjadi maju sehingga dikatakan berada dikemuncak “Ketamadunan” yang menyebar pengaruhnya sehingga ke Asia Tenggara,
 • Menjadi persinggahan utama Bangsa Laut (Phoenisia) sebelum meneruskan perjalanan ke Sumeria (Mesopotamia) dan Meditranian dari Kepulauan Sulu dan Champa.
 • Ia menjadi tumpuan Mesir Purba, Kerajaan Bani Israel dan Mesopotamia (Iraq) kerana dianggap sebagai tempat suci dimana bermulanya awal kehidupan manusia. Konononnya di situlah tempat “Garden of Eden” yang sebenar.
 • Tanggapan tersebut membawa kepada kemasukan Bangsa Aryan (Parsi) menduduki India pada tahun 1600 SM dan bermulanya cahaya pembangunan dan kekuasaan di sana.
 • Abad ke-4 hingga abad ke-3 sebelum Masihi bermulalah Empayar Maurya di India. Sejak itu pengaruh India menyebar ke Asia Tenggara membawa fahaman agama, budaya dan kesusasteraan (Tulisan Pallava).
Walhal “Garden of Eden” didapati bukanlah India sebenarnya tetapi masih berada nun jauh di kepulauan Nusantara Sebelah Timur. Dari manakah asal-usul bangsa India? Hal ini akan turut melibatkan pertanyaan ”Mengapa bangsa India berkulit hitam?” Jawapannya ialah, merekalah anak-anak bangsa Phoenisia yang sejak zaman purba menduduki muara Sungai Ganga. Sebab itu mengapa mereka sangat-sangat memuliakan ”Aliran Sungai” adalah kerana asal-usul nenek moyang mereka datang dari sana. Merek adalah anak-anak Noh a.s. yang berasal dari Nusantara. Maka jelaslah tulisan India berasal dari Nusantara bukan sebaliknya. Kalau demikian apakah rupa bentuk tulisan Nusantara yang sebenarnya? Adakah sama dengan tulisan Phoenisia purba di sekitar Laut Meditranian?


Tulisan bangsa Sulug Purba yang dipanggil Alibata oleh Filipina. Sebenarnya nama Alibata adalah nama baru yang dimasukkan oleh pendakyah Kristian diambil dari kata ”Alifbata” tulisan Arab. Nama yang tepat ialah apa yang digunakan oleh bangsa Sulug sehingga hari ini iaituLuntar.
Bangsa-bangsa Mindanao Utara sejak zaman purba menutur bahasa Sulug. Mereka inilah yang dipanggil sebagai Bangsa Visaya hari ini oleh Filipina. Mereka menggunakan satu bentuk susunan abjad tulisan purba yang dibawa oleh pedagang awal leluhur bangsa Phoenisia (Kana’an Purba) ke India sebelum dibawa ke Laut Meditranian. Tulisan ini kemudiannya telah mengalami perubahan mengikut keadaan setempat di Laut Meditranian yang menular sehingga ke India.


Carta menunjukkan tulisan-tulisan Nusantara yang mengalami evolusi tetapi tidak kepada tulisan Butuan @ Sulug. Menunjukkan kebenaran tulisan Sulug atau Butuan adalah asli sejak permulaan. Tidaklah keterlaluan sekiranya disongsangkan iaitu tulisan Alibata Sulug di atas menggantikan tulisan Pallava India dan tulisan Pallava diletak di bawah. Kami gantikan nama Tagalog kepada Butuan dan Sulug dari web http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Pallava


Bangsa Sulug di kepulauan Sulu masih menyebut bahawa tulisan mereka ialah “Luntar” bukannya tulisan Rumi atau Arab. Sebab itu mengapa seorang pengkaji sejarah bernama Samuel Tan mengatakan bahawa tulisan Sulu yang dinamakan “Luntar” telah hilang. Hilang yang beliau maksudkan mungkin penggunaan tulisan tersebut kerana Bangsa Sulug ketika era Kesultanan telah menggunakan “Surat Sug” iaitu tulisan Arab. Tetapi pada abad ke-20 tulisan tersebut telah ditemui yang kemudian Filipina panggil sebagai “Alibata”.

“The Alibata term was introduced in the early 1900s by Dean Paul Versoza of the University of Manila, it originated from the first two letters of the alphabet of the Maguindanao, used in the southern Philippines and derived from Arabic. (The term is associated with the first two letters, alif and bet.) It is called baybayin, which means “to spell” in Tagalog”. (*alibatascript.blogspot.com/)

Tulisan kepulauan Sulu (Butuan, Cebu, Manila) yang dikenali sebagai Luntar ini telah mula ditinggalkan kerana kemasukan Islam (Arab) dan Kristian (Spanyol) pada awal abad ke-14 dan ke-15. Berkenaan tulisan Batak (Kerinci, Rejang, Rencong dll), Kawi Jawa dan Bugis sebenarnya adalah dari variasi tulisan terawal lebih awal dari India selain dari Luntar Sulug. Tetapi telah diIndiakan hanya kerana dominasi fahaman Hindu dan Buddha ketika dulu. Dalam artikel FATHI ARIS OMAR bertajuk ”Melayu pencipta nombor ‘kosong’?” menyatakan,

“Dr Mohammad Alinor berkata, seorang profesor pelawat dalam bidang matematik di UKM, Frank J. Swetz pada 1979, pernah menyebut ”etnik Batak di Sumatera memiliki sistem angka merangkumi 0 yang lebih tua usianya daripada yang terdapat dalam sistem angka Hindu-Muslim.”

Surat Batak Sumatra


Inilah Lontara Batak yang orang-orang Batak sendiri panggil Surat Batak. Keyakinan kami bahawa Lontara Batak adalah antara variasi tulisan terawal dunia Bani Kana’an di Asia Tenggara. Kalau diperhatikan Surat Batak adalah seolah-olah evolusi dari tulisan India era Sanskrit (Kawi-Pallava). Apakah benar ianya evolusi dari tulisan Pallava India? Atau India yang mencedok tulisan Nusantara?

Peradaban Atlantis sudah tentu mempunyai tulisan sendiri beribu tahun yang lalu. Kemajuan yang dibangunkan oleh anak-anak Adam a.s. di Asia Tenggara dengan bukti bahawa Bani Kan’aan adalah bangsa pelayar dari “Negeri tempat keluarnya matahari” menunjukkan kebenaran teori Sunda-Land. Fokus kepada kepulauan Sulu (Pulau-pulau Filipina) pusatnya Atlantis yang kemudian setelah berlaku gegaran gempabumi dan letusan gunung berapi menyebabkan penduduknya berselerak ke seluruh Nusantara. Beberapa suku kaum belayar selamatkan diri ke tanah besar (Champa), Sulawesi, Jawa dan Sumatra membawa bersama mereka kemahiran, kebudayaan dan kesusasteraan tempat asal mereka. Bangsa Batak dan Bangsa Toraja mereka adalah pelayar termasuklah orang-orang Champa purba. Namun beribu tahun lamanya sebilangan besar mereka mula menyusup ke gunung-gunung untuk memulakan kehidupan baru.

Penggabungan semula bangsa Batak (termasuk Minangkabau dan Melayu Jambi/Palembang), Bangsa Aceh, Bangsa Toraja (Bugis), Bangsa Dayak Kalimantan dan Sarawak, Bangsa Jawa, Tanah Melayu sehingga ke Champa-Kemboja serta Bangsa Visaya di kepulauan Filipina bergabung semula mewujudkan kesatuan untuk mengembalikan “Kerajaan Atlantis” yang baru. Mengembalikan semula sejarah Bani Adam ke asalnya dengan mengamalkan semula “Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah” berdaulat di bumi Nusantara.